หน้าแรก >กิจกรรม > ให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับงานป้องกันและบรรเทา
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :28/07/2566
ให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 12 มอบหมายให้นายบัญชา รัตนสร้อย หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล พร้อมด้วยนายศรัณยพงศ์ นุชนวล นตป.ก1 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง จัดโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี โดยมีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเข้าร่วมอบรมฯ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความพูดว่า "ที่ 16-21 16 21 กรกฎาคม 2566 และบรรเทาสารารณภัย ต 17 จันทบุรี"

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, แท่นบรรยาย, โรงพยาบาล และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ แท่นบรรยาย

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ของเล่นเด็ก และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th