หน้าแรก >โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
    Untitled-(2).png      
   
นายนิเวศ ยอดมิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12
 
     
nbtc12_02.jpg   nbtc12_03-(1).jpg   nbtc12_04.jpg    nbtc12_05.jpg  

นายบัญชา รัตนสร้อย
 
หัวหน้างานตรวจสอบ
และกำกับดูแล

 

 

นางสาวศศิธร ลำจวน

หัวหน้างานใบอนุญาต
 

 

นายจิรดิฐ ดวงรัตน์

หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค

 

นางสุกัญญา เกิดไพบูลย์

หัวหน้างานอำนวยการ
 

 
154090-(2).jpg   nbtc12_07.jpg     nbtc12_09.jpg  
นายธนวัสน์ ฉายะจินดา
วิศวกร
ปฏิบัติการระดับสูง
 
  นายสหทรัพย์  นิมนากรณ์
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับกลาง
 
  นายเทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์
นักวิชาการนโยบายและแผน
ปฏิบัติการระดับต้น
 
  นางพนิดา วิสุทธิรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการระดับกลาง
 
 
nbtc12_10.jpg   nbtc12_11.jpg       nbtc12_16.jpg  
นายศรัณยพงศ์ นุชนวล
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับกลาง
 
  นายเชาวลิต วิเสโส
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป
ปฏิบัติการระดับกลาง
 
 

 
 
นายประภัทพล บุตดีวงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ

 
 
nbtc12_14.jpg              
นายณัฐสิษฐ์ ปิยะประสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น
 
 

 
 

 
 


 
 
nbtc12_17.jpg              
นายพงศธร อรุณมิตร์
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น  
 
     

 
     
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th