หน้าแรก >กิจกรรม > ฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันในเขตจังหวัดจันทบุรี ทำให้เกิดน้ำท่วมทางสัญจร และบ้านเรือนประชาชนในบางพื้นที่
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :31/08/2564
ฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันในเขตจังหวัดจันทบุรี ทำให้เกิดน้ำท่วมทางสัญจร และบ้านเรือนประชาชนในบางพื้นที่
เมื่อวันที่ 25-27 ส.ค. 64 ได้มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันในเขตจังหวัดจันทบุรี ทำให้เกิดน้ำท่วมทางสัญจร และบ้านเรือนประชาชนในบางพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี นั้น
          ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 (นายนิเวศ ยอดมิ่ง) พร้อมด้วยพนักงานได้ลงพื้นที่สำรวจข่ายสื่อสารโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่และตรวจสอบสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบอาจนำกระแสไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม หมู่บ้านนาฏศิลป์ ม.11 ต.ท่าช้าง อ. เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังผิวทางจราจรสูงประมาณ 30-60 ซม. ระยะทางประมาณ 500 เมตร และหมู่บ้านมั่นคง ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี ระดับน้ำสูงประมาณ 30-100 ซม.
          จากการตรวจสอบและสำรวจสอบถามผู้ใช้บริการในบริเวณดังกล่าว พบว่าข่ายสื่อสารโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมในครั้งนี้ แต่พบว่ามีสายสื่อสารบางส่วนที่ไม่ใช้งานตกหล่นลงสู่บริเวณน้ำท่วมซึ่งอาจเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าลงน้ำเป็นอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรืออยู่ใกล้เคียง จึงได้ดำเนินการจัดเก็บบางส่วนไม่ให้เกิดอันตราย พร้อมแจ้งกำชับผู้ประกอบการสื่อสารให้ตรวจสอบจัดเก็บสายสื่อสารของตนเองในบริเวณที่เกิดน้ำท่วมเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th