หน้าแรก >กิจกรรม > เรื่อง ทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต (QoS) บริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดช
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :14/07/2564
เรื่อง ทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต (QoS) บริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดชลบุรี
     เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 พนักงาน งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค ภภ.เขต 12 ได้ดำเนินการทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต (QoS) ณ บริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม (Grand Bella Hotel Pattaya) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการรักษา และบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมบริเวณโดยรอบ


 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : [email protected]