หน้าแรก >กิจกรรม > เรื่อง กรณีสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างต่อเนื่องในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :14/07/2564
เรื่อง กรณีสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างต่อเนื่องในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564
            กรณีสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างต่อเนื่องในวันที่ 8-9 กรกฎาคม2564 จนทำให้เกิดน้ำท่วมถนนการสัญจรติดขัดและท่วมเทือกสวนและฟาร์มไก่ของประชาชน ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ท่าใหม่ อ.แหลมสิงห์ อ.ขลุง  อ.นายายอาม นั้น   ปภ.จังหวัดจันทบุรี ได้รายงานสถานการณ์ปัจจุบันถึงช่วงเย็นของวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พื้นที่ส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว มีบางส่วนที่ยังมีน้ำขังบ้างคือ 
            1. อ.เมือง หมู่บ้านตลาดเจริญสุข ยังมีน้ำท่วมขังระดับน้ำสูงประมาณ 30 ซม. ในเขตทม.ท่าช้าง ยังมีน้ำท่วมขังบางส่วนและลดระดับลงแล้ว คาดว่าหากคืนนี้ไม่มีฝนตกเพิ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติ ต.จันทนิมิต น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ต.แสลง ระดับน้ำในคลองเริ่มลดระดับลงเรื่อย ๆ มีถนนในหมู่บ้านถูกน้ำพัดพัง 1 สาย 
            2. อ.ท่าใหม่ ต.รำพัน ยังมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ระดับน้ำลดลงเรื่อย ๆ ต.สองพี่น้อง และต.เขาแก้ว บางส่วนยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่
             3. อ.นายายอาม ยังคงมีน้ำท่วมขังใน ต.วังโตนด ต.ช้างข้าม และ ต.วังใหม่ 
         ทางด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.เขต 12 โดยนายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการฯและพนักงานได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบสถานการณ์พบว่าสามารถใช้การได้เป็นปกติ แต่พบว่ามีสายสื่อสารที่ไม่ใช้การร่วงหล่นในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเป็นอันตรายแก่ประชาชน จึงได้ขอความร่วมมือให้ บริษัท NT, กฟภ.จันทบุรี, กฟภ.อำเภอแหลมสิงห์ ในพื้นที่เข้าดำเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัยแล้ว
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th