หน้าแรก >กิจกรรม > เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2566
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :28/07/2566
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2566
     วันที่ 24 ก.ค. 66 สำนักงาน กสทช.เขต12 มอบหมายให้นายบัญชา รัตนสร้อย นตป.ก1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2566 มีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ในการประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การติดตามการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วง และช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น การดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืน / ผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ “คนตราด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” / การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566) / ผ้าไทย ใส่ให้สนุก / กิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 9 รวมทั้งการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด เป็นต้น

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ห้องข่าว และ ข้อความพูดว่า "© นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด PE"

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ข้อความ 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th