หน้าแรก >กิจกรรม > เข้าร่วมประชุมกับ กฟจ.จันทบุรี เทศบาลเมืองจันทนิมิต และผู้ประการสื่อสารในพื้นที่ เพื่อหารือการจัดระเ
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :14/08/2564
เข้าร่วมประชุมกับ กฟจ.จันทบุรี เทศบาลเมืองจันทนิมิต และผู้ประการสื่อสารในพื้นที่ เพื่อหารือการจัดระเบียบสายสื่อสาร
       สำนักงาน กสทช. เขต 12 ได้มอบหมายให้ นายจิรดิฐ ดวงรัตน์ นนผ. ก2 หน.งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค เข้าประชุมกับ กฟจ.จันทบุรี เทศบาลเมืองจันทนิมิต และผู้ประการสื่อสารในพื้นที่ เพื่อหารือการจัดระเบียบสายสื่อสารภายใต้ชื่อ “เทศบาลเมืองจันทนิมิตโมเดล” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองจันทนิมิต โดยมี นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม
       โดยวัตถุประสงค์ของการจัดระเบียบในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ การสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี เอื้อต่อการท่องเที่ยวภายในตำบลจันทนิมิตโดยที่ประชุมมีมติร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารตามเส้นทางเป้าหมายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
       ซึ่งในวันดังกล่าวสำนักงาน กสทช. เขต 12 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบเนื้อหาฯ เข้าร่วมกับทุกหน่วยงานดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางเป้าหมายเริ่มจากคลองภักดีรำไพ ถึงสะพานตรีรัตน์ โดยปรับปรุงติดตั้งคอนในเส้นทางและรื้อถอนสายไม่ใช้งานลงจากเสา และนำสายที่ใช้งานติดตั้งบนคอนเหล็ก


 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : [email protected]