หน้าแรก >กิจกรรม > เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :28/07/2566
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
     วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค ราชการบริหารส่วนกลาง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ การจัดแสง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, การจัดแสง, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th