หน้าแรก >กิจกรรม > เรื่อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :07/07/2564
เรื่อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564
          เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 12 (จันทบุรี) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฯ โดยในการประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในโครงการต่างๆที่คณะทำงานโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ได้นำเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งนี้ได้มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัด มีการเว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th