หน้าแรก >กิจกรรม > เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ แ
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :28/07/2566
เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
     วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลากลางโดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฯ โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้
-การแนะนำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรีทั้ง 3 เขต
-การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจันทบุรีใน 4 เสาหลักทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านการเกษตร การค้าชายแดน ด้านอัญมณี และการท่องเที่ยว / มาตรการในการดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โครงการสุขภาพดี วิถีคนจันท์ การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 การรายงานความคืบหน้าและความสำเร็จของโครงการจังหวัดสะอาด การสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
-การรับบริจาคโลหิตและกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ตาราง

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th