หน้าแรก >กิจกรรม > เข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :23/08/2566
เข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
     วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 มอบหมายให้นายบัญชา รัตนสร้อย หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วย แผน ปภ.จังหวัด และเข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (กอ.ปภ.จ.ระยอง) ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง มีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมฯ และมอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง พ.ศ.2564-2570 ให้กับ 11 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยองนำไปถือปฏิบัติต่อไป

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th