หน้าแรก >กิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต12 ลงพื้นที่สำรวจบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :11/08/2566
สำนักงาน กสทช. เขต12 ลงพื้นที่สำรวจบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง
     วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 12 ร่วมกับอำเภอบ่อไร่ อำเภอเมืองตราด โทรคมนาคมจังหวัดตราด ตัวแทนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)(TUC)และบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ลงพื้นที่สำรวจบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง และช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้นจังหวัดตราด เพื่อพิจารณาหาแนวทางการติดตั้งสถานีฐานในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตในบริเวณดังกล่าว ตามมติที่ประชุมจังหวัดตราด เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับจุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางธรรมชาติเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการจุดผ่านแดนจังหวัดตราด เพื่อประโยชน์ทางการค้า การสัญจร ให้เป็นไปตามระบบสากล


อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ต้นไม้ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความพูดว่า "กรมการปกครม อำเภอบ่อไร่"

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังอ่านหนังสือ และ รถตู้

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความพูดว่า "กธ 5144 G"

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th