หน้าแรก >กิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต 12 ให้การตอนรับ ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :17/03/2565
สำนักงาน กสทช. เขต 12 ให้การตอนรับ ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร และคณะฯ
     วันที่ 11-12 มีนาคม 2565 นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 พร้อมพนักงานให้การตอนรับนางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร และคณะฯ ร่วมศึกษาดูงานการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการอยู่ในย่านโรงแรมเซ็นทารา เกาะช้าง และศึกษาดูงาน การบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation: USO) ตามโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง รวมทั้งร่วมการทดสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณถนนรอบเกาะและในทะเลบริเวณชายฝั่งบางส่วนของเกาะช้าง ผลการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ และผลการทดสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, รถยนต์ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความพูดว่า "Digital NBTC Mar 12, 2022 15:04:42 Ko Chang, Ko Chang District 23170 Thailand"

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ถนน และ ต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชายหาด และ มหาสมุทร

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ มหาสมุทร

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ มหาสมุทร

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ มหาสมุทร

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ มหาสมุทร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th