หน้าแรก >กิจกรรม > เรื่อง สำนักงาน กสทช. เขต 12 ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :11/07/2564
เรื่อง สำนักงาน กสทช. เขต 12 ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 พร้อมพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีโทรทัศน์ NBT จันทบุรี


จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : [email protected]