หน้าแรก >กิจกรรม > เรื่อง สำนักงาน กสทช. เขต 12 ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :07/07/2564
เรื่อง สำนักงาน กสทช. เขต 12 ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 12 ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ NBT Chanthaburi2-(1).jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th