หน้าแรก >กิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต 12 ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “พนักงานดับเพลิง” รุ่น 1/2565 ณ ศูนย์ป้องกันแ
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :17/03/2565
สำนักงาน กสทช. เขต 12 ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “พนักงานดับเพลิง” รุ่น 1/2565 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
     สำนักงาน กสทช. เขต 12 ได้สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “พนักงานดับเพลิง” รุ่น 1/2565 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จังหวัดจันทบุรี โดยนายนิเวศ ยอดมิ่ง ผภภ. เขต 12 และนายบัญชา รัตนสร้อย หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงหลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกต้องในการติดต่อสื่อสาร ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th