หน้าแรก >กิจกรรม > ฝึกอบรม หลักสูตร “การฝึกอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ ประเภ
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :22/08/2565
ฝึกอบรม หลักสูตร “การฝึกอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ ประเภทเดินเรือในน่านน้ำไทย”
      วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 12 ร่วมกันจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การฝึกอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ ประเภทเดินเรือในน่านน้ำไทย” ให้แก่พนักงานบริษัท วีเอชพี มารีน เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องประชุมศรีราชานคร โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. ภาค 1 สำนักงาน กสทช. เขต 12 และวิทยากรภายนอกจาก กรมประมง และกรมเจ้าท่า ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th