หน้าแรก >กิจกรรม > สำนักงาน กสทช. เขต 12 จัดการฝึกอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรื
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :28/07/2566
สำนักงาน กสทช. เขต 12 จัดการฝึกอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือประเภทเดินเรือในน่านน้ำไทย
     วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดยส่วนบังคับใช้กฎหมายและนิติการ ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 12 จัดการฝึกอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือประเภทเดินเรือในน่านน้ำไทย ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยอง จังหวัดระยองให้กับผู้ประกอบอาชีพประมงและประกอบอาชีพขนส่งทางทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี โดยนายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ มีวิทยากรจากสำนักงาน กสทช.ภาค 1 สำนักงาน กสทช. เขต 12 กรมประมง และกรมเจ้าท่า เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังอ่านหนังสือ, แท่นบรรยาย, โรงพยาบาล และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ตาราง

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โรงพยาบาล และ ข้อความ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th