หน้าแรก >กิจกรรม > ร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี 2564
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :21/11/2564
ร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี 2564
      เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 12 ได้ร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง และผู้แทนผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมเตรียมความพร้อมงานจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี 2564 ของ กฟจ.ระยอง โดยนายภิรมย์ หนูกระโทก ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดระยอง ประธานในการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแผนงานการจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี 2564 และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการพาดสายสื่อสารและติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่ง กฟจ. ระยอง มีแผนในการดำเนินการ จัดระเบียบสายสื่อสารจำนวน 7 เส้นทางให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 ในที่ประชุมได้มีมติที่ประชุม ดังนี้
1. ให้ติดตั้ง cable marker ให้แล้วเสร็จทุกเส้นทาง ภายในวันที่ 30 พ.ย.64
2. นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 เริ่มดำเนินการรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้า
3. ให้บริษัทแจ้งความจำนงว่าต้องการดำเนินการจัดระเบียบเองหรือจะจัดจ้าง ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 64
          ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบตามมติที่ประชุม และจะดำเนินการให้ทันตามแผนการที่การไฟฟ้ากำหนด

001.jpg

002-(1).jpg

003.jpg

004.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th