หน้าแรก >กิจกรรม > ร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี และผู้แทนผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :21/11/2564
ร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี และผู้แทนผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม
     วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 12 เข้าร่วมประชุมกับ กฟจ.ชลบุรี และผู้แทนผู้ประกอบการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมงานจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี 2564 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยนายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี ประธานในการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแผนงานการจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี 2564 และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการพาดสายสื่อสารและติดตั้งอุปกรณ์  ซึ่ง กฟจ. ชลบุรี มีแผนในการดำเนินการ จัดระเบียบสายสื่อสารจำนวน 7 เส้นทาง นัดหมายดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 และในที่ประชุม ได้แจ้งถึงแผนโครการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามเส้นทางถนนวชิรปราการ ถนนพระยาสัจจา ถนนพาสเพตรา และถนนมนตเสวี รวมระยะทาง 1.39 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการในระยะต่อไป


001-(1).jpg

002-(1).jpg

003-(1).jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th