หน้าแรก >กิจกรรม > พิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :21/11/2564
พิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
       วันพุธที่ 17 พ.ย. 64 ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 พร้อมพนักงานได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานในพิธี และนายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมีสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี และผู้แทนบริษัทสื่อสารและโทรคมนาคมเข้าร่วมพิธี โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลเมืองจันทบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี สำนักงาน กสทช. เขต 12 และบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่
          ซึ่งหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ทุกหน่วยงานได้เคลื่อนขบวน โดยเริ่มดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณถนนสายท่าแฉลบ เริ่มต้นจากหน้าโรงแรมอีสเทิร์น ถึง สี่แยกธนาคารกรุงเทพ ฝั่งทะเลสาปทุ่งนาเชย รวมระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้มีแผนดำเนินการต่อเนื่องในทุกวันพุธของสัปดาห์ และจะดำเนินการไปจนกว่าจะครบทุกสายทางในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

001-(1).jpg

002.jpg

004.jpeg

005.jpg

006.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th