หน้าแรก >กิจกรรม > ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต12 เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :11/08/2566
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต12 เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
     วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตามโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2566 เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ในการปรับปรุงแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและบริการที่เกี่ยวเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อสถานการณ์ด้านทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย อันเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) จัดโดยกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการกระจายเสียง ร่วมกับ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมณุศา 4 ชั้น 3 โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี


อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความพูดว่า "n ณโรงแรม"
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th