หน้าแรก >กิจกรรม > บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :28/07/2566
บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 พร้อมด้วยพนักงาน เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, เชิงเทียน, ดอกไม้, แท่นบรรยาย, วัด และ งานแต่งงาน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ แท่นบรรยาย

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ แท่นบรรยาย

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ช้าง, เชิงเทียน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ดอกไม้, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, งานแต่งงาน และ แท่นบรรยาย

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th