หน้าแรก >กิจกรรม > ผภภ.12 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จ.ตราด ครั้งที่ 6/2566
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :28/07/2566
ผภภ.12 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จ.ตราด ครั้งที่ 6/2566
     วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 12 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด มีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมฯ
โดยสำนักงาน กสทช. นำเสนอภารกิจหน้าที่และช่องทางที่หน่วยราชการจะติดต่อประสานในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ในการนี้ผู้ว่าฯ ได้ให้สำนักงาน กสทช. เขต 12 ตรวจสอบการให้บริการอินเตอร์เน็ตบริเวณศาลากลาง และจวนผู้ว่าฯ เนื่องจากระบบขัดข้องบ่อยครั้ง และดำเนินการตรวจสอบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วงและช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น ซึ่งจะได้ตรวจสอบและประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th