หน้าแรก >กิจกรรม > ผภภ.12 เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงาน ประจำจังหวัดระยอ
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :28/07/2566
ผภภ.12 เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงาน ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2566
     วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงาน ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดระยอง โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมฯ ในที่ประชุมมีประเด็นวาระ การปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม และสรุปผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัดระยองเป็นต้น

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความพูดว่า "จังหวัดระยอง"

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th