หน้าแรก >กิจกรรม > ตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในบริเวณสนามสอบ จังหวัดชลบุรี
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :28/07/2566
ตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในบริเวณสนามสอบ จังหวัดชลบุรี
     วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 12 มอบหมายให้นายศรัณยพงศ์ นุชนวล นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติการระดับสูง นายณัฐสิษฐ์ ปิยะประสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติการระดับกลาง และนายภูวฤณ ณ ระนอง ลูกจ้าง เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในบริเวณสนามสอบ เพื่อป้องกันการใช้คลื่นความถี่ทุจริตในการสอบ ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงาน กสทช. ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th