หน้าแรก >กิจกรรม > ตรวจติดตามการให้บริการในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (USO Zone C)
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :19/09/2566
ตรวจติดตามการให้บริการในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (USO Zone C)
     วันที่ 12 กันยายน 2566 นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 พร้อมด้วยพนักงานลงพืันที่ตรวจติดตามการให้บริการในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (USO Zone C) Wifi โรงเรียนวัดสามผาน อำเภอท่าใหม่ และโรงเรียนบ้านยางระหง อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th