หน้าแรก >กิจกรรม > กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาฟื้นฟู บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านมะขามจนถึงตลาดมะขาม ตำบ
บันทึกโดย :นางสาวสุดาทิพย์ เมี่ยงพันธ์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :28/03/2567
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาฟื้นฟู บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านมะขามจนถึงตลาดมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 พร้อมด้วยพนักงาน ภภ.12 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาฟื้นฟู บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านมะขามจนถึงตลาดมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดจันทบุรีร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอมะขาม ได้น้อมนำแนวทางของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพื้นที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดถนน และทำความสะอาดรอบบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านมะขามจนถึงตลาดมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th