หน้าแรก >กิจกรรม > กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :15/01/2567
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา  8.30 -12.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 12 จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ ที่ตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 12 ต.มะขาม อ.มะขาม จ. จันทบุรี
     โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน (ไม่รวมผู้ปกครอง) ภายในงานมีการแสดงรถตรวจสอบฯและเครื่องมือตรวจสอบบางส่วนเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้รู้จักคลื่นความถี่และภารกิจของสำนักงานพอสังเขป  มีซุ้มกิจกรรมการละเล่นให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมอาทิ ระบายสี ตักไข่ เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง ตอบคำถามภัยทางไซเบอร์ และการจับสลากลุ้นของรางวัลมากมาย พร้อมซุ้มอาหาร ผลไม้และเครื่องดื่ม

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th