หน้าแรก >กิจกรรม > การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(Public Hearing)
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :19/09/2566
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(Public Hearing)
     วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วม การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(Public Hearing) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการและการบริหารของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเอวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดตราด จัดโดยกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนางสาวอารีวรรณ จตุทอง กตป.เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และมีวิทยากรจาก มศว. นำเสนอบทบาทหน้าที่ของ กสทช. และ กตป. ในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการนำเสนอภาพรวมของโครงการและการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ในประเด็น “การดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช และเลขาธิการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” ที่จัดขึ้นใน ณ โรงแรมเอวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดตราด ในการประชุมฯครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาครัฐ/เอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมประมาณ 120 คน

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th