หน้าแรก >กิจกรรม > การตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และติดตามผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน กสทช.เขต 12
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :05/12/2564
การตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และติดตามผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน กสทช.เขต 12
     วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 12 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 1 และคณะ ในการตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และติดตามผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน กสทช.เขต 12 ณ สำนักงาน กสทช.เขต 12 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. เวลา 13.00 - 15.00 น. 
ผภภ.เขต 12 บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
2. อภภ.1 รับทราบผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และ มอบนโยบาย ในการปฏิบัติงาน 
3. เวลา 15.00 - 17.00 น. ผู้บริหารส่วน ภภ.1 และพนักงาน ส่วนงานของ ภภ. เขต 12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ติดตามกระบวนการทำงานและเสนอแนะในการปฏิบัติในแต่ละส่วนงาน และตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณสำนักงาน และบ้านพักของ สำนักงาน กสทช.เขต 12
   
001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th