หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน > รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :26/10/2565
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th