หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน > ดาวน์โหลด ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงขยายพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน กสทช. เขต 12 โดยวิธีคัดเลือก
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :26/11/2564
ดาวน์โหลด ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงขยายพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน กสทช. เขต 12 โดยวิธีคัดเลือก
  •      ใบเสนอราคา.doc                                           
  •      แบบก่อสร้าง 25 แผ่น.pdf                                  
  •      ปร.4, ปร6 ปรับปรุงอาคาร กสทช. เขต 12.xls     
  •      เอกสารส่วนที่ 1 และ 2.doc                                
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th