หน้าแรก > แบบฟอร์มใบขออนุญาต > กิจการเคลื่อนที่ทางบก (ซีบีเครื่องแดง)
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :08/08/2564
กิจการเคลื่อนที่ทางบก (ซีบีเครื่องแดง)

  • คำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มี/ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (คท.2)   
  • หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ประจำที่ (คท.21)   

  • หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในรถยนต์ (คท.22)   

  • หนังสือรับรองสิทธิในสถานที่ตั้ง (คท.24)   

  • หนังสือมอบอำนาจ (คท.26)   


 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th