หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักส
บันทึกโดย :นาย พงศธร อรุณมิตร์ (เขต 12 จันทบุรี)
วันที่บันทึก :27/03/2564
สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูงแล้ว)
สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูงแล้ว) ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ oss.nbtc.go.th ของสำนักงาน กสทช. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๗๑๓, ๕๗๑๔, ๕๗๑๕
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th