หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gis Worker)
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :09/11/2565
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gis Worker)

โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gis Worker) ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

แบบสำรวจความต้องการ  bit.ly/3yX0bUd

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th