หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แผนการนำสายสื่อสารลงดิน ปี 2562 - 2563
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :03/02/2563
แผนการนำสายสื่อสารลงดิน ปี 2562 - 2563

แผนการนำสายสื่อสารลงดิน ปี 2562 - 2563

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th