หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่สำรวจการวางระบบโทรคมนาคมสำหรับโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง ณ สถา
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :23/07/2564
สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่สำรวจการวางระบบโทรคมนาคมสำหรับโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง ณ สถานีกลางบางซื่อ
สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่สำรวจการวางระบบโทรคมนาคมสำหรับโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง ณ สถานีกลางบางซื่อ
          วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. และนาย สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน  รองเลขาธิการ กสทช. พร้อมคณะผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ได้ลงพื้นที่สำรวจการวางระบบโทรคมนาคมสำหรับโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมบริเวณสถานีกลางบางซื่อที่เตรียมใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ ณ สถานีกลางบางซื่อ

 

Support browser : Firefox, Internet Explorer, Safari

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th