หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ปรับวิธีการให้บริการงานอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม และรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์เท่
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :23/07/2564
สำนักงาน กสทช. ปรับวิธีการให้บริการงานอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม และรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
ตามที่ได้มีข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 28) สำนักงาน กสทช. ปรับวิธีการให้บริการงานอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม และรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น www.nbtc.go.th 

ตามที่ได้มีข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 28) สำนักงาน กสทช. ปรับวิธีการให้บริการงานอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม และรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น www.nbtc.go.th