หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันสื่อสารแห่งชาติ
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :04/08/2566
วันสื่อสารแห่งชาติ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th