หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรการสำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการมาติดต่องาน
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :01/09/2564
มาตรการสำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการมาติดต่องาน
          มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) สำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการมาติดต่องาน ณ สำนักงาน กสทช. เขต 12 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2564

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th