หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดำเนินการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยของ
บันทึกโดย :นาย บัญชา รัตนสร้อย (เขต12 จันทบุรี)
วันที่บันทึก :05/02/2563
ดำเนินการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยของสถานีวิทยุคมนาคม (EMF)
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 12 ดำเนินการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยของสถานีวิทยุคมนาคม (EMF) ตามแผนตรวจสอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีค่าความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กทช. มท. 5001-2550 หรือเทียบเท่ามาตรฐาน International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) สำหรับผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไปที่อาศัยใกล้เคียงกับเสาส่งสัญญาณ

01.jpg
 
03.jpg
02.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th