หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :19/09/2566
ขอเชิญผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยเกี่ยวกับ "แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง"

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 
ขอเชิญผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ในพื้นที่ภาคกลาง 25 จังหวัด(รวมตะวันออกด้วย)
เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยเกี่ยวกับ 
"แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง"
ในวันที่ 29 กันยายน 2566 
เวลา 9:30 - 14:00 น. 
ณ ห้อง Pacific Ballroom 1 - 2 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ทั้ง ประชุมที่สถานที่จัดงาน และ ประชุมแบบออนไลน์ที่ : 
https://forms.gle/wGSzgBWhPA7DNspP6

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ :
https://nbtc.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/nbtc/meeting/download/5d444cbfaacd49788aebddeeba0707cc?protocolUID=6f9d07f4370e12429d7369647b7bea81 

 

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th