หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม.
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :05/08/2564
การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม.
📢 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรง มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม มีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนในการจัดให้มีการบริหารจัดการส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล สำนักงาน กสทช. จึงได้สนับสนุนระบบ WiFi อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือพร้อมซิมการ์ด รวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับการติดต่อสื่อสารกับประชาชน สำหรับการดำเนินการของศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. ที่บริหารจัดการโดยกรุงเทพมหานคร โดยได้สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ระบบ WiFi โทรศัพท์มือถือพร้อมซิมและค่าใช้บริการ และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นสำหรับการทำงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และแท็ปเล็ต เป็นต้น ให้กับส่วนงานต่างๆ ได้ใช้ในการบริหารงานอย่างเพียงพอ ได้แก่ 
1️⃣ การทำงานของศูนย์แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (EOC) ของ กทม. ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของ กทม. เพื่อรองรับการติดต่อเข้ามาของประชาชนที่ขอรับการรักษาและหาเตียง และนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล โดยอุปกรณ์ที่สำนักงาน กสทช. ได้มอบให้ถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการรับเรื่องจากประชาชนได้มากขึ้นและลดการขาดการติดต่อสื่อสารและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น 
2️⃣ การทำงานของศูนย์บริหารผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาพยาบาล โดยรวมถึงงานบริหารจัดการระบบการรักษาแบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation - HI) และระบบการรักษาตัวที่ศูนย์พักรอคอยการส่งตัว หรือศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation - CI) โดยการจัดหาอุปกรณ์ของสำนักงาน กสทช. จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่บ้านและอยู่ที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนได้มากขึ้น โดยสามารถใช้อุปกรณ์เพื่อให้คำปรึกษาทางไกล (Tele Consult) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การสนับสนุนทั้งหมดก็เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์บริหารผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาสามารถมีเครื่องมือเพียงพอต่อการดำเนินงาน สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานแบบบูรณาการได้สะดวกมากขึ้น และช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในพื้นที่ กทม. ได้
“สำนักงาน กสทช. พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในขณะนี้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปได้โดยเร็ว” นายไตรรัตน์กล่าว

#StaySafeStillConnect
#อยู่บ้านปลอดภัยเชื่อมไทยถึงกัน
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และสถานที่ในร่ม
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th