สัญญาณเรียกขาน
E25LZB เมื่อวันที่ 17/03/2563
---------------------------------------
ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง สัญญาณจากฟ้า VR009
เขตการให้บริการ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12 จันทบุรี
207 ม. 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150    email : [email protected]    โทร : 0 3938 9438      โทรสาร : 0 3938 9437