หน้าแรก >โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
    Untitled-(2).png      
   
นายนิเวศ ยอดมิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12
 
  000000000000000000000000  
nbtc12_02.jpg   nbtc12_03-(1).jpg   nbtc12_04.jpg    nbtc12_05.jpg  

นายบัญชา รัตนสร้อย
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง 
หัวหน้างานตรวจสอบ
 

 

นางสาวศศิธร ลำจวน
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการระดับสูง 
หัวหน้างานใบอนุญาต
 

 

นายจิรดิฐ ดวงรัตน์
นักวิชาการนโยบายและแผน
ปฏิบัติการระดับกลาง
หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค

 

นางสุกัญญา เกิดไพบูลย์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการระดับสูง
หัวหน้างานอำนวยการ
 

 
154090-(2).jpg   nbtc12_07.jpg   nbtc12_08.jpg   nbtc12_09.jpg  
นายธนวัสน์ ฉายะจินดา
วิศวกร
ปฏิบัติการระดับสูง
 
  นายสหทรัพย์  นิมนากรณ์
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับกลาง
 
  นายธีรพัฒน์ สรวยศรีเมือง
นักวิชาการนโยบายและแผน
ปฏิบัติการระดับกลาง
 
  นางพนิดา วิสุทธิรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการระดับกลาง
 
 
nbtc12_10.jpg   nbtc12_11.jpg   Terdsak.jpg   nbtc12_16.jpg  
นายศรัณยพงศ์ นุชนวล
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับกลาง
 
  นายเชาวลิต วิเสโส
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป
ปฏิบัติการระดับกลาง
 
  นายเทอดศักดิ์  สุทธิรักษ์เสนีย์
ลูกจ้าง

 
  นายประภัทพล บุตดีวงษ์
พนักงานขับรถยนต์

 
 
nbtc12_14.jpg   S__27107337.jpg          
นายณัฐสิษฐ์ ปิยะประสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น
 
  นางสาวสุรีย์พร เมี่ยงพันธ์
ลูกจ้าง

 
 

 
 


 
 
nbtc12_17.jpg              
นายพงศธร อรุณมิตร์
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น00
 
     

 
     
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12 จันทบุรี
207 ม. 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150    email : [email protected]    โทร : 0 3938 9438      โทรสาร : 0 3938 9437