หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แผนการนำสายสื่อสารลงดิน ปี 2562 - 2563
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :03/02/2563
แผนการนำสายสื่อสารลงดิน ปี 2562 - 2563

แผนการนำสายสื่อสารลงดิน ปี 2562 - 2563

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12 จันทบุรี
207 ม. 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150    email : mtr_jb@nbtc.go.th    โทร : 0 3938 9438      โทรสาร : 0 3938 9437