หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานตรวจสอบ (5 ก.พ. 63)
บันทึกโดย :Buncha Rattanasoi
วันที่บันทึก :05/02/2563
งานตรวจสอบ (5 ก.พ. 63)
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 12 ดำเนินการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยของสถานีวิทยุคมนาคม (EMF) ตามแผนตรวจสอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีค่าความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กทช. มท. 5001-2550 หรือเทียบเท่ามาตรฐาน International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) สำหรับผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไปที่อาศัยใกล้เคียงกับเสาส่งสัญญาณ

01.jpg

02.jpg

03.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12 จันทบุรี
207 ม. 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150    email : mtr_jb@nbtc.go.th    โทร : 0 3938 9438      โทรสาร : 0 3938 9437